Flexstore.se värnar om din personliga integritet och att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat denna integritetspolicy som följer tillämplig dataskyddslagstiftning (GDPR) för att du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till samt vem som får ta del av dem. Policyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

BAKGRUND

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som är möjligt.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden via e-post och/eller sms.

ANSVAR

Flex Nutrition AB ('flexstore.se') är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Personuppgifter som du har lämnat till flexstore.se: Du kan komma att ge flexstore.se information om dig själv när du använder flexstore.se tjänster såsom vid köp eller som besökare på flexstore.se samt vid registrering av medlemskap och när du kontaktar flexstore.se. Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som kund. Här följer exempel på de personuppgifter som vi behandlar:

• Namn & kontaktinformation såsom födelsedatum, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc

Personuppgifter som flexstore.se har samlat in om dig: vi samlar in personuppgifter om dig när du använder flexstore.se tjänster såsom vid köp eller som besökare på flexstore.se samt vid registrering av medlemskap och när du kontaktar flexstore.se. När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla kunder. Detta inkluderar:

• Namn & kontatktinformation såsom födelsedatum, kön, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc;

• Information om varor och/eller tjänster som du har intresserat dig av på flexstore.se genom sökningar och klick;

• Information om öppnande e-post som flexstore.se skickat till dig och vad du klickar på i ett e-postmeddelande från flexstore.se;

• Din order- köp- och klickhistorik som kund, besökare och medlem;

• Samtal, mail, chat och meddelanden via sociala medier till flextore.se

• Information om hur du använder flexstore.se tjänster, såsom svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde samt lämnade sidan;

• enhetsinformation såsom IP-adress, språkinställningar, geografisk information om enheten samt webbläsarinställningar.

HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Flexstore.se behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för den aktuella behandlingen och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. I enlighet med gällande lagstiftning har flexstore.se rätt att lagra dina kontaktuppgifter för marknadsföring under en tid efter ditt köp.

Flexstore.se kan därför komma att lagra dina kontaktuppgifter under den tid som är aktuell enligt gällande dataskyddslagstifning, marknadsföringslag och praxis. Om eller när du särskilt lämnat samtyckte till att få marknadsföring kommer flexstore.se att behandla personuppgifter som är registrerade för marknadsföringen tills du avregistrerar dig eller meddelar flexstore.se att du inte längre vill ta emot marknadsföring. Det kan du göra genom att kontakta kundservice@flexstore.seNär du registrerat dig som medlem behandlar flexstore.se dina personppgifter tills dess att du avregistrerar ditt konto eller begär att flexstore.se ska radera vissa uppgifter. Vi raderar automatiskt ditt konto om du varit inaktiv i 24 månader. Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån flexstore.se är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Nytt kontoregister

Har du redan ett konto?
Logga in istället Eller Återställ lösenord